สภ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
งานป้องกันปราบปราม

ร.ต.อ. เศกสิทธิ์ ศรีสุพรรณ
ร้อยเวร 20

ร.ต.อ. คณพศ นามจำปา
ร้อยเวร 20

ร.ต.อ. เศกสรรค์ ขันโยธา
ร้อยเวร 20

ร.ต.อ. เศวต จันทะศรี
ร้อยเวร 20

ร.ต.ท. วิจิตร ศรีรักษา
สื่อสาร ประจำตู้ท่าขอนยาง

ร.ต.ท. คำบน กั้วอำไพ
สื่อสาร ประจำตู้ท่าขอนยาง

ร.ต.ท. สมปอง โมคศิริ
ร้อยเวร 20

ร.ต.ต. ประยุทธ ศิริพยัคฆ์
สายตรวจ จยย.

ร.ต.ต. พงษ์ชัย ยศสงคราม
สายตรวจรถยนต์

ร.ต.ต. สมจิตร หงสกล
ธุรการ งาน ป.

ด.ต. เกรียงไกร เหล่าไชย
ธุรการ งาน ป.

ด.ต. ทัช จันทร์ศิริ
สายตรวจ จยย.

ด.ต. ธนชัย ธรรมทินโน
พลขับ รถยนต์ 20

ด.ต. บวร พิลาชัย
พลขับ รถยนต์ 20

ด.ต. ภานุพงษ์ กองคำ
สายตรวจ จยย.

ด.ต. ศักดิ์สิทธิ์ แสงทะรา
สายตรวจ จยย.

ด.ต. สุจีน ลาสุวรรณ
พลขับ รถยนต์ 20

ด.ต. หนูเล็ก ฤทธิ์ทรงเมือง
สายตรวจ จยย.

ด.ต. ณัฐพงษ์ พรรณภักดี
สายตรวจ จยย.

ด.ต. สถิตย์ เหล่ามาลา
สายตรวจ จยย.

ด.ต. ทองคำ ภูอองทอง
สายตรวจ จยย.

ด.ต. ไกรวิทย์ เพ็งสุวรรณ
พลขับรถยนต์ 20

จ.ส.ต. เกียรติศักดิ์ ใบลาศน์
สายตรวจ จยย.

จ.ส.ต. สินชากร ก้าวหน้าพานิชย์
สายตรวจ จยย.

จ.ส.ต. ณัทพงษ์ รักภักดี
สายตรวจ จยย.

ส.ต.ท. วุฒิชัย เอกตาแสง
สายตรวจ จยย.