สภ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
งานสืบสวน

ร.ต.อ. มนต์ชัย สระมูล
รอง สว.สส.สภ.กันทรวิชัย

ร.ต.อ. ศราวุฒิ ยวงโพธิ์
รอง สว.สส.สภ.กันทรวิชัย

ร.ต.อ. ภานุวัช วิชัยศร
รอง สว.สส.สภ.กันทรวิชัย

ร.ต.อ. สุพจน์ ศิริภักดิ์
รอง สว.สส.สภ.กันทรวิชัย

ร.ต.ต. เกรียงไกร นามหาชัย
รอง สว.(ป.)สภ.กันทรวิชัย

ด.ต. ชาญชัย แทนสา
ผบ.หมู่(ป.)สภ.กันทรวิชัย

ด.ต. สัญญา ขันนอก
ผบ.หมู่ (ป.)สภ.กันทรวิชัย

ด.ต. สุรินทร์ อุทัยเรือง
ผบ.หมู่ (ป.)สภ.กันทรวิชัย

ด.ต. สท้าน วงษ์ผักเบี้ย
ผบ.หมู่(ป.)สภ.กันทรวิชัย

ด.ต. สุนทร พลศิริ
ผบ.หมู่ (ป.)สภ.กันทรวิชัย