สภ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
งานจราจร

jh jh
jh

kjad kjkj
kjkj

ร.ต.ท. เรืองยศ พรกุณา
รอง สว.(จร.)สภ.กันทรวิชัย

ร.ต.ท. ศิริปัญญา โสภารัตน์
รอง สว.(สส.)สภ.กันทรวิชัย

ร.ต.ท. พิชญ์ วงษ์ผักเบี้ย
รอง สวป.สภ.มะค่า ช่วยราชการ จร.สภ.กันทรวิชัย

ร.ต.ท. ณัฐพงษ์ ร้อยลา
รอง สว.จร.สภ.กันทรวิชัย

ด.ต. ฉัตรชัย เนื่องพระแก้ว
ผบ.หมู่(จร.)สภ.กันทรวิชัย

ด.ต. บุญนำ บุญมี
ผบ.หมู่(ป.)สภ.กันทรวิชัย

ด.ต. ประสิทธิ์ โพธิ์น้อย
ผบ.หมู่(ป.)สภ.กันทรวิชัย

ด.ต. พงษ์สันต์ ธงงาม
ผบ.หมู่(จร.)สภ.กันทรวิชัย

ด.ต. ไพฑูรย์ เหล่านรสิงห์
ผบ.หมู่(จร.)สภ.กันทรวิชัย

ด.ต. วินัย ภูแช่มโชติ
ผบ.หมู่(ป.)สภ.กันทรวิชัย

ด.ต. วิรัช สุขวิชัย
ผบ.หมู่(ป.)สภ.กันทรวิชัย

ด.ต. ศรีภูมิ ภูจวง
ผบ.หมู่(จร.)สภ.กันทรวิชัย

ด.ต. ศิลธรรม พลศรี
ผบ.หมู่(จร.)สภ.กันทรวิชัย

ด.ต.หญิง กัลยา งามสวัสดิ์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.กันทรวิชัย