สภ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
งานการเงิน

ร.ต.อ. กฤษฎา เสรีวุฒิชัย
รอง สวป.สภ.กันทรวิชัย