สภ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ผู้บังคับบัญชา สภ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

พ.ต.อ. มนต์เสก ตระกูลพานิชย์
ผกก.สภ.กันทรวิชัย


พ.ต.ท. ปรีชา เก่งสาริกิจ
รอง ผกก.ป.สภ.กันทรวิชัย

พ.ต.ท. ประสิทธิ์ นามวิเศษ
สว.(สอบสวน)สภ.กันทรวิชัย

พ.ต.ท. สมภพ สุขวิชัย
สว.(สอบสวน)สภ.กันทรวิชัย

พ.ต.ท. เจนพล พลเยี่ยม
รอง ผกก.สส.

พ.ต.ท. รชต มณีวงศ์
สว.อก.

พ.ต.ท. สายัญ แก้วนิสัย
รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.ต. สมพงษ์ สามสี
สวป.