สภ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลท้องถิ่น (ธนาคาร)
ชื่อสถานที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขากันทรวิชัย
ชื่อเจ้าของ นายอารีย์ รามางกุร ผู้จัดการสาขา
เบอร์ติดต่อ 043-789242-3
ชื่อสถานที่ ธนาคารกรุงศรี จำกัด สาขาท่าขอนยาง
ชื่อเจ้าของ นายมรกต ฝังใจ ผู้จัดการสาขา
เบอร์ติดต่อ 081-9187465
ชื่อสถานที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาท่าขอนยาง
ชื่อเจ้าของ นายธงศักดิ์ ลีพิบูลย์สวัสดิ์ ผู้จัดการสาขา
เบอร์ติดต่อ 043-790224
ชื่อสถานที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาท่าขอนยาง
ชื่อเจ้าของ นายภิรมย์ บุญมงคลผู้จัดการสาขา
เบอร์ติดต่อ 081-9703046 , 043-970304-6