สภ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลท้องถิ่น (ปั้มน้ำมัน/แก๊ส)
ชื่อสถานที่ ปั้มน้ำมัน ปตก.ท่าขอนยาง
ชื่อเจ้าของ นายศิลป์ กรมแสง
เบอร์ติดต่อ 043-749246
ชื่อสถานที่ ปั้มแก๊สโรจน์นรา ท่าขอนยาง
ชื่อเจ้าของ นายนราทิพย์ วิทยารุ่งเรืองศรี
เบอร์ติดต่อ
ชื่อสถานที่ ปั้มน้ำมันพีที ท่าขอนยาง(ข้างใน)
ชื่อเจ้าของ
เบอร์ติดต่อ
ชื่อสถานที่ ปั้มน้ำมันพีที(บ.คอกม้า)
ชื่อเจ้าของ
เบอร์ติดต่อ
ชื่อสถานที่ ปั้มแก๊สโคกก่อง
ชื่อเจ้าของ
เบอร์ติดต่อ
ชื่อสถานที่ ปั้มน้ำมันพีที(บ.ดอนดู่)
ชื่อเจ้าของ
เบอร์ติดต่อ