สภ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลท้องถิ่น (ร้านทอง)
ชื่อสถานที่ ร้านทองแม่ปราณี
ชื่อเจ้าของ นายนิธิศ ฐปนนันท์
เบอร์ติดต่อ 088-2877050
ชื่อสถานที่ ร้านทองทองสุก
ชื่อเจ้าของ นายเชียน ชมภูพาน
เบอร์ติดต่อ 081-7395761
ชื่อสถานที่ ร้านทองเอ๋ยอู๋
ชื่อเจ้าของ นางศิริลักษณ์ ทุ่งวชิรกุล
เบอร์ติดต่อ 043-746729
ชื่อสถานที่ ร้านทองโชคดี (ต.โคกพระ)
ชื่อเจ้าของ นายวินัย อารักภานุ
เบอร์ติดต่อ 088-1101944
ชื่อสถานที่ ร้านทองเพชรสว่าง
ชื่อเจ้าของ นายโรจน์อนันทน์ วิทยารุ่งเรือง
เบอร์ติดต่อ 043-970086