สภ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลท้องถิ่น (สถานศึกษา)
ชื่อสถานที่ โรงเรียนกันทรวิชัย
ชื่อเจ้าของ นางคณาพร เทียมกลาง
เบอร์ติดต่อ 043-789036
ชื่อสถานที่ โรงเรียนบ้านคันธารราษฎร์
ชื่อเจ้าของ นายประหยัด บุญเรือง
เบอร์ติดต่อ 043-789015
ชื่อสถานที่ โรงเรียนท่าขอนยางวิทยาคม
ชื่อเจ้าของ นายพิสิทธิ์ สุพรรณศรี
เบอร์ติดต่อ 043-789300
ชื่อสถานที่ โรงเรียนบ้านคอกม้า
ชื่อเจ้าของ นายธงชัย ภูสอดศรี
เบอร์ติดต่อ 043-789004
ชื่อสถานที่ โรงเรียนดอนเวียงจันทร์
ชื่อเจ้าของ นายนรินทร์ อินทรกำแหง
เบอร์ติดต่อ 043-789126
ชื่อสถานที่ โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง
ชื่อเจ้าของ นายชัชวาล เนื่องพระแก้ว
เบอร์ติดต่อ 043-789292
ชื่อสถานที่ โรงเรียนบ้านหัวขัว
ชื่อเจ้าของ นายวิเชียร สมบัติตรา
เบอร์ติดต่อ 043-749102
ชื่อสถานที่ โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา
ชื่อเจ้าของ นางยุวดี เนื่องโนราช
เบอร์ติดต่อ 043-789132
ชื่อสถานที่ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย
ชื่อเจ้าของ
เบอร์ติดต่อ 043-789014
ชื่อสถานที่ โรงเรียนกวดวิชาดำรงวิทยา(บ้านเหล่า)
ชื่อเจ้าของ
เบอร์ติดต่อ