สภ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข้อมูลท้องถิ่น (หน่วยงานราชการ)
ชื่อสถานที่ โรงพยาบาลกันทรวิชัย
ชื่อเจ้าของ นายแพทย์เจษฐา พัชรเวทิน ผู้อำนวยการ
เบอร์ติดต่อ 043789025
ชื่อสถานที่ เกษตรอำเภอกันทรวิชัย
ชื่อเจ้าของ นายอำพน ศิริคำ
เบอร์ติดต่อ 0862300431
ชื่อสถานที่ ไปรษณีย์
ชื่อเจ้าของ นายอนุชา วงศ์จำปา
เบอร์ติดต่อ 0872385850
ชื่อสถานที่ สหกรณ์โคนมโคกก่อง กันทรวิชัย
ชื่อเจ้าของ
เบอร์ติดต่อ
ชื่อสถานที่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง
ชื่อเจ้าของ นายสมชาติ บุตตราช
เบอร์ติดต่อ
ชื่อสถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต.คันธารราษฎร์
ชื่อเจ้าของ
เบอร์ติดต่อ
ชื่อสถานที่ องค์การบริการส่วนตำบลคันธารราษฎร์
ชื่อเจ้าของ
เบอร์ติดต่อ
ชื่อสถานที่ สำนักการสหกรณ์การเกษตรอำเภอกันทรวิชัย
ชื่อเจ้าของ
เบอร์ติดต่อ
ชื่อสถานที่ องค์การบริการส่วนตำบลโคกพระ
ชื่อเจ้าของ
เบอร์ติดต่อ
ชื่อสถานที่ สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอกันทรวิชัย
ชื่อเจ้าของ นายสุภกฤษธ์ มงคลกิจโรจน์
เบอร์ติดต่อ
ชื่อสถานที่ เทศบาลตำบลโคกพระ
ชื่อเจ้าของ นายกเทศมนตรี
เบอร์ติดต่อ 0933209220