สภ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน

กรุณากรอกรายละเอียดในการแจ้งเบาะแส*** หากท่านแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน เรื่องราวที่ไม่เป็นความจริง ท่านมีความผิดแน่นอน