สภ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
การประกวดราคา
ประกาศเรื่องขายทอดตลาดของกลางในคดีอาญา
495.63 KB
4  ต.ค. 2560
16

สถานีตำรวจภูธรกันทรวิชัย จะทำการขายทอดตลาดของกลางในคดีอาญาซึ่งคดีถึงที่สุด จำนวน 3 คดี ของกลางประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ อีเลคทรอนิค รวม 61 รายการ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ


  หน้า 1